Additionele diensten

Vastgoedbeheer Holland BV is niet alleen full-service vastgoedbeheerder. Wij bieden u naast bestuurlijk, technisch of financieel en administratieve beheer ook additionele diensten.

Voor de opstart van nieuwe Verenigingen van Eigenaren kunnen wij zorgen voor:
Oprichtingsbijeenkomst
Opzetten en bespreken huishoudelijk reglement
Formeren bestuur en kascontrolecommissie
Opstart administratie en het voeren van de administratie tot oplevering
Regelen van alle relevante bankzaken

Contacten met de notaris:
Contacten met de aannemer/vastgoedontwikkelaar
Schriftelijke informatie aan de eigenaren

Andere voorbeelden van additionele diensten:
Het voeren van (incasso)procedures, arbitrages, e.d.;
Bemoeienissen met overheidsinstanties, voor zover niet voortvloeiend uit de diensten omschreven als bestuurlijk, technisch of financieel en administratieve beheer;
Het mede-organiseren, bijwonen en notuleren van meer dan een Algemene Ledenvergadering en het bijwonen van meer dan een bestuursvergadering;
Diensten in verband met schadeherstel dat wordt gedekt door verzekering, bestaande uit voorbereiding van en toezicht op de nodige herstelwerkzaamheden;
Adviezen op het gebied van het beheer van het gebouw, voor zover niet vallend onder bestuurlijk, technisch of financieel en administratieve beheer;

Het op verzoek van de VvE bieden van ondersteuning in geval van juridische procedures.
Overige, zoals bijvoorbeeld:
Taxaties
Begeleiding van groot onderhoudswerken/ nieuwbouw/ renovatie en verbouwingen.
Aan- en verkoop
Huur en verhuur
Interieurverzorging
Verzekeringen


Contactinformatie

Vastgoedbeheer Holland BV
Postbus 88
1940 AB Beverwijk
info@vastgoedbeheerholland.nl


Additionele diensten

Vastgoedbeheer Holland BV is niet alleen full-service vastgoedbeheerder. Wij bieden u ┬ánaast bestuurlijk, technisch en/of financieel-administratief beheer ook additionele diensten.   Lees meer


Storing of Schade?

Wilt u melding maken van een storing of schade dan kunt u dit digitaal bij Vastgoedbeheer Holland doen door middel van het schadeformulier. Klik hier om in te loggen!