Beheerder | Wat is een Beheerder?

 

Een door de vergadering benoemd (rechts)persoon die nader te bepalen taken van het bestuur uitoefent, zoals het administratief/financieel beheer, het technisch beheer en/of het bouwkundig beheer.

De vergadering kan besluiten de administratie – waaronder dient te worden verstaan het ontvangen en (doen) incasseren van alle betalingen en het doen van alle uitgaven, het voeren van de boekhouding in de meest uitgebreide zin en het verstrekken van de nodige specificaties en opgaven aan eigenaars, notarissen en het bestuur – op te dragen aan een door haar aan te wijzen beheerder en onder de voorwaarden als door haar met die beheerder zullen worden overeengekomen.

De vergadering kan technisch en/of bouwkundig beheer opdragen aan een door haar aan te wijzen technisch en/of bouwkundig beheerder, onder voorwaarden door haar met die beheerder overeengekomen.

Beheerder | Over Vastgoed Beheer Holland BV

VBH  is een klantgerichte organisatie, opdrachtgevers vinden in ons een zeer deskundig en sterk betrokken partner.

Wij gaan altijd eerst uitgebreid met u om tafel zitten om een goed beeld te krijgen van uw vragen, wensen en eisen. Vervolgens bieden wij u een doordachte oplossing op maat, een oplossing die voor u optimaal resultaat en maximale rendement oplevert.

Op basis van deze inventarisatie doen wij u vervolgens een aanbieding op maat. Deze aanbieding kan gericht zijn op het totale beheer dan wel het beheer op één of meerdere onderdelen.

VBH wil graag een goede duurzame relatie met haar opdrachtgevers aangaan. Wij zijn ons ervan bewust dat zo’n relatie staat of valt met transparantie, eerlijkheid en nakomen wat je beloofd. Dat zijn dan ook de kernwaarden van onze organisatie.


Contactinformatie

Vastgoedbeheer Holland BV
Postbus 88
1940 AB Beverwijk
info@vastgoedbeheerholland.nl


Additionele diensten

Vastgoedbeheer Holland BV is niet alleen full-service vastgoedbeheerder. Wij bieden u  naast bestuurlijk, technisch en/of financieel-administratief beheer ook additionele diensten.   Lees meer


Storing of Schade?

Wilt u melding maken van een storing of schade dan kunt u dit digitaal bij Vastgoedbeheer Holland doen door middel van het schadeformulier. Klik hier om in te loggen!