Bestuurlijk beheer | Wat is de VBH aanpak?

Er komt nogal wat af op een VvE bestuur. Als professionele beheerder ondersteund, ontlast en ontzorgd VBH het VvE bestuur in brede zin.

Bestuurlijk beheer | Bestuurlijk beheer |

Aanleggen / bijhouden register van eigenaars;

Ondersteunen /adviseren bestuur bij het beheer van de verzekeringsportefeuille en afhandeling van schadeclaims;

Namens VvE afsluiten brand- en opstalverzekering;

Eenmaal per 6 jaren (mogelijk langer afhankelijk eisen verzekeringsmaatschappij) laten hertaxeren van het gebouw tbv vaststellen juiste verzekerde bedrag;

Namens de VvE afsluiten van een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering;

Organiseren, bijwonen (evt. leiden) en notuleren van de Algemene Ledenvergadering;

Uitvoeren (dan wel laten uitvoeren) van werkzaamheden in het verlengde van besluiten genomen in de Algemene Ledenvergadering;

Namens de VvE begeleiden van eigendomsoverdrachten van appartementsrechten;

Eenmaal per jaar bijwonen van een bestuursvergadering van de VvE;

Overige, zoals bijvoorbeeld:

inschrijving bij Kadaster en KvK

adviseren aan / overleg met het bestuur

kwartaallijks inzage in administratie adhv digitaal papier

opstellen huishoudelijk reglement

toezien op naleving reglementen

verzenden waarschuwing bij overtreding

wijzigen van de splitsingsakte


Contactinformatie

Vastgoedbeheer Holland BV
Postbus 88
1940 AB Beverwijk
info@vastgoedbeheerholland.nl


Additionele diensten

Vastgoedbeheer Holland BV is niet alleen full-service vastgoedbeheerder. Wij bieden u ┬ánaast bestuurlijk, technisch en/of financieel-administratief beheer ook additionele diensten.   Lees meer


Storing of Schade?

Wilt u melding maken van een storing of schade dan kunt u dit digitaal bij Vastgoedbeheer Holland doen door middel van het schadeformulier. Klik hier om in te loggen!